Naar de website: Wonen in Polderwijk - Zeewolde html/index.html

22 stijlvolle eengezinswoningen aan de Minstreel in Zeewolde.

 

 

22 stijlvolle eengezinswoningen aan de Minstreel in Zeewolde

Polderwijk
Rust, ruimte en natuur zijn kernwaarden van de nieuwste ontwikkeling aan de noordwestkant van Zeewolde: Polderwijk. In deze idyllische wijk, gelegen aan het Wolderwijd, leef je letterlijk tussen water en groen. Wonen, werken en recreëren, zijn hier perfect in balans. De nieuwe wijk bestaat uit drie deelgebieden, elk met een unieke woonsfeer en landschappelijk karakter. Parkkwartier: een parkachtig woongebied, Bergkwartier: een verhoogd gebied en waterrijk Waterkwartier. De basis van het landschap is de brede gracht. Deze gaat over in de Centrale Plas die tussen het Parkkwartier en het Waterkwartier is verwezenlijkt. Drie hoofdthema’s vormen de pijlers in Polderwijk: water (als recreatieve kracht), dynamisch wonen (van en voor de bewoners) en duurzaamheid (met duurzaamheidaspecten zoals energie, water, natuur, ecologie en verkeer). Het gebied krijgt een parkachtig uiterlijk met bomen, brede, ruige groene hagen en een kabbelende beek.

Zeewolde
Het geografische midden van Nederland. Hier vormen Wonen, Water en Welzijn een prachtige balans. Saillant detail: Zeewolde is qua oppervlakte de grootste gemeente van Flevoland. Bovendien heeft het dorp, door zijn ligging aan de Veluwerandmeren, een lange oeverlijn: circa 50 kilometer. Langs deze oever liggen prachtige natuurgebieden, jacht- en plezierhavens en strandjes. Aan de zuid- en westzijde ligt Horsterwold, een van de grootste loofbossen in Europa.
Voorzieningen
Zeewolde is een gezellig ‘dorp’ met stadse allure. Groeien zonder het dorpse karakter te verliezen is het credo. Met een groeiend aantal faciliteiten die het meer dan de moeite waard maken om hier te wonen, te werken, te recreëren en te ondernemen is het goed toeven in dit groene paradijs. Voeg daarbij een intiem dorpshart met alle nodige voorzieningen en winkels, een jongerencentrum maar ook een wooncomplex voor senioren, basisscholen in de ruim opgezette, groene wijken, een school voor voortgezet onderwijs. U begrijpt waarom Zeewolde een gewilde plek is om te wonen. Voor jong én oud.

22 stijlvolle eengezinswoningen aan de Minstreel in Zeewolde